Opis kursu

Celem głównym szkolenia będzie wykształcenie umiejętności praktycznego postępowania w poszczególnych stopniach hipotermii, ze szczególnym naciskiem na fazę „ciężkiej” postaci choroby z towarzyszącą jej niestabilnością układu krążeniowo-oddechowego. Celem szczegółowym natomiast, nauka w zakresie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego.

Istotnym elementem będzie nauka pomiaru temperatury centralnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ratownicy medyczni mają możliwość samodzielnego wykonania pomiaru temperatury centralnej organizmu. Jedynie teoretyczne zaznajomienie się z tą procedurą może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla ofiary, dlatego zaplanowaliśmy odrębne stacje ćwiczeniowe, których celem będzie praktyczna nauka prawidłowego pomiaru temperatury głębokiej ciała.

Szczególnie ważnym elementem szkolenia będzie punkt dotyczący hipotermii pourazowej. Statystyki WHO wskazują, że urazy stanowią główną przyczynę zgonów wśród populacji do 45 roku życia (wieku młodego). Prewencja hipotermii pourazowej ma ogromne znaczenie dla rokowania u poszkodowanego.

Dlatego planujemy zrealizowanie scenariuszy z zakresu „zespołu urazowego”, w których oprócz nauki postępowania urazowego, kluczowa będzie nauka prewencji utraty ciepła i odpowiedniej termoizolacji u poszkodowanego po ciężkim urazie.

Szkolenia mają charakter symulacyjny i w nowoczesny sposób przygotowują do pracy z poszkodowanymi wychłodzonymi.

Zakwaterowanie

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla osób mieszkających powyżej 50 km od Krakowa.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią osoby wykonujące zawód dyspozytora medycznego lub ratownika medycznego, zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia.

W projekcie mogą brać udział również dyspozytorzy medyczni oraz ratownicy medyczni świadczący usługi w ramach własnej działalności gospodarczej powiązani umową cywilno-prawną (kontraktową) z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Punkty edukacyjne

Za udział w 2 dniowym szkoleniu przewidziane jest 8 punktów edukacyjnych.

Miejsce szkolenia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Zapisz się na kurs już teraz!